Organisatie - Hoe het begon

Vele jaren zijn koor/orgel reizen als deze georganiseerd door Stichting Organa Historica, voorheen Unica Reizen te Rotterdam. Na de reis van 1997 besloot de directeur van deze organisatie ermee te stoppen. Naar zijn mening was de markt verzadigd.

Carel Weijers, de tegenwoordige organisator en zelf een aantal jaren deelnemer, was hier niet van overtuigd en zag het als een uitdaging, er mede door de vaste kern toe uitgedaagd, zelf een reis te organiseren naar het land waar het hart van velen al jaren naar uit gaat. Een naam waaronder dat te doen en die de lading dekt was al snel gevonden. Van een verzadiging van de markt bleek inderdaad in het geheel geen sprake te zijn.

Zelf heeft hij inmiddels zestien van dergelijke reizen meegemaakt; in 1993 en 1994 onder leiding van Mgr. Drs. Jan Valkestijn en in de jaren 1996 t/m 1999 met Gert Oost, organist, aan het muzikale stuur.

Voor het eerst in 1998 organiseerde hij zelf een koor/orgel reis. Daarin stonden Worcester en omgeving centraal. In 1999 was het de beurt aan Lincoln en omgeving. Gert Oost was ook vanaf 1998 bereid het in 1996 van Jan Valkestijn overgenomen muzikale stuur te hanteren onder de vlag van een nieuwe organisator.

De reis van 2001 liep van Canterbury tot Salisbury met voor het eerst Aart de Kort, organist van de Kathedraal van Rotterdam, als muzikale reisleider. In 2002 speelde de reis zich af van Norwich tot Cambridge. Het jaar 2003 liep de reis van Oxford tot Worcester en in 2004 werd gereisd van Chester via York naar Durham. In 2005 werd een reis gemaakt die liep van Londen via Bath en Wales naar Wells. In 2006 werd gereisd van Cambridge naar Manchester en in 2007 van Canterbury naar Winchester. In 2008 gingen we van Lincoln naar Oxford. Ook deze reis met nog steeds Aart de Kort aan het muzikale stuur. De muzikale reisleiding is een onmisbare schakel die een extra dimensie toevoegt aan het muzikale vlak. In het jaar 2009 werd gereisd van Londen naar Norwich en in 2010 van Exeter naar Tewkesbury en deze twee jaar was deze schakel deels in handen van Ed van Aken, organist te Pijnacker.

Een persoonlijke benadering van de choirmasters en organisten leidt tot goede afspraken waardoor het naast het bezoeken van de diensten ook veelal mogelijk is repetities van de koren mee te maken, een demonstratie van het orgel te horen en de orgels te kunnen bespelen. Alle deelnemers die organist zijn worden in de gelegenheid gesteld het orgel tot klinken te brengen.

Nadat Ed van Aken in 2009 en 2010 de coördinatie van het bespelen van orgels voor zijn rekening had genomen, was in 2011 de muzikale reisleiding in handen van Patrick Hopper. We reisden toen van Liverpool naar Cambridge. Vanaf 2012 is Daniël Rouwkema uit Groningen bereid gevonden de reis muzikaal te begeleiden. Zijn eerste reis liep van Ripon via Durham naar York.

Traditie getrouw wordt er altijd een luxe bus gehuurd van Astons Coaches uit Worcester, die dan op de luchthaven voor u klaar staat.